Same-Sex Wedding גלריה

Same-Sex Wedding

כאמור, בישראל, נישואים חד מיניים אינם אפשריים כיום מכיוון שבית המשפט הדתי הממונה על הנישואין בישראל אימץ גישה שמרנית בנושא זה. נושא זה אכן שנוי במחלוקת, וסקרי דעת קהל עדכניים מראים, כי הציבור הישראלי תומך בפועל באישור נישואים חד מיניים בישראל.

גם מפלגות פוליטיות וחברי כנסת רבים הודיעו כי הם תומכים בנישואין לפני הבחירות הכלליות האחרונות, אך עד כה, מלבד כמה שינויים בזכויות הזוגות הנשואים, אין שום דבר אמיתי שמאפשר להם להתחתן בפועל. אל תדאגו, ציפורי אהבה. חתונות מודרניות, במיוחד בקרב זוגות חד מיניים, הופכות להיות יותר ויותר ממוקדות חוויה ולא מסורתיות. המשמעות היא שזוגות יכולים פשוט להניף את זה, להוזיל עלויות ועדיין לקבל את היום הטוב בחייהם.

בוודאי שאין סיבה להתבייש ברצון להפוך לזוג! אז קדימה, בואו לבחור חליפה .